החזר מס לשכירים

המקצוענות שלנו שווה לך כסף

:האם ב-6 השנים האחרונות

הנך גרוש ושילמת מזונות *

סיימת תואר אקדמי ראשון או שני *

היו לך הפסדים מניירות ערך *

כניסה למחשבון

החלפת מקום עבודה *

קיבלת דמי אבטלה *

עבדת באופן חלקי בתקופה מסויימת *

סיבות נוספות להחזר מס

אם לפחות אחת הסיבות מתקיימת יתכן והנך זכאי להחזר מס, צרו קשר, הבדיקה בחינם

!לא קיבלת החזר, לא שילמת